Yêu cầu kết nối VPN

Để tăng cường an ninh thông tin cho các phần mềm nội bộ của Kiểm toán nhà nước, việc kết nối đến các phần mềm này cần phải được truy cập thông qua VPN (Virtual Private Network).

Cán bộ không nhớ mật khẩu cần lấy lại mật khẩu, truy cập tại đây

Trong quá trình sử dụng có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ tới hotline hỗ trợ người dùng KTNN (1900.8666.12) hoặc: Ông Trần Hoàng Minh (chuyên viên phòng Quản lý hệ thống và An toàn thông tin - Trung tâm Tin học); Email: minhth@sav.gov.vn; Điện thoại: 0978964892 để được hỗ trợ.

Các câu hỏi thường gặp (FAQ) Tải về

Máy tính Windows

Cài đặt phần mềm: Tải về

Hướng dẫn sử dụng: Tải về

Máy tính MacOS

Cài đặt phần mềm: Tải về

Hướng dẫn sử dụng: Tải về

Điện thoại Android

Cài đặt phần mềm: Tải về

Hướng dẫn sử dụng: Tải về

Điện thoại Apple

Cài đặt phần mềm: Tải về

Hướng dẫn sử dụng: Tải về